Cmentarz Komunalny ul. Spokojna 49 (Giżynek)

w Stargardzie - jest najmłodszą nekropolią w mieście, powstał w 2002.

W związku z przepełnieniem Starego Cmentarza w 2002 oddano do użytku Nowy Cmentarz, położony na Giżynku. Obecnie cmentarz zajmuje 9 ha powierzchni, jednak docelowo ma zajmować obszar 26,7 ha.

Przy bramie głównej znajduje się dom pogrzebowy, administracja cmentarza i kolumbarium. Cmentarz jest oświetlony i monitorowany.

Źródło: pl.wikipedia.org