Posiadając kartę zgonu, należy zadzwonić pod całodobowy numer telefonu (91) 577 16 53 lub udać się do naszego Zakładu Pogrzebowego mieszczącego się przy ul. Spokojnej 6 w Stargardzie w celu przewiezienia ciała zmarłego do chłodni.

 

Prosimy pamiętać, aby podpisywać umowę tylko z Zakładem Pogrzebowym, który dokładnie wyszczególnia ceny usług, za które będziecie Państwo płacić, żeby uniknąć sytuacji, w której wbrew wcześniejszym ustaleniom, koszt pogrzebu wzrasta np. dwukrotnie.

Z zakładem ustalicie datę pogrzebu lub kremacji, wybór cmentarza i miejsce pochówku, wybór trumny oraz rodzaj obrządku religijnego lub szczegóły pogrzebu świeckiego. Pracownicy firmy pomogą Wam również w załatwieniu aktu zgonu i zasiłku pogrzebowego.

Idąc do zakładu pogrzebowego trzeba zabrać ze sobą: wystawioną przez lekarza kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a gdy zmarły był emerytem czy rencistą, ostatni odcinek renty lub emerytury. Są różne formy płacenia za usługę. Możecie Państwo zapłacić gotówką, czy też wystawić zakładowi upoważnienie, na podstawie którego będziemy mogli odebrać należność za przygotowanie pogrzebu z zasiłku pogrzebowego wydawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warunek jest jeden: zmarły musi być ubezpieczony lub w chwili śmierci pozostawać na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

 

Gdy śmierć nastąpiła w domu z przyczyn naturalnych, naszym obowiązkiem jest wezwanie na miejsce lekarza rodzinnego lub pogotowia (pod nr tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego). To lekarz, który potwierdzi zgon, jest zobowiązany do wystawienia karty zgonu. Pamiętajmy, że pogotowie nie ma prawa zbywać nas wypisaniem jedynie tzw. karty informacyjnej, a po kartę zgonu odesłać nas do lekarza rodzinnego. Po otrzymaniu karty zgonu zadzwonić do nas pod całodobowy numer telefonu (091) 577 15 63 w celu zamówienia przewozu.

 

Gdy bliski zmarł w szpitalu, kartę wystawia lekarz opiekujący się pacjentem. Nie zapomnijmy jej odebrać. Po otrzymaniu karty zgonu należy przyjechać do nas, w celu zamówienia wszystkich czynności związanych z organizacją pogrzebu.

Mija 10 minut od otrzymania przykrej wiadomości, a już dostajesz telefon z zakładu pogrzebowego, który chce zająć się pochówkiem? Pamiętajmy, że informowanie zakładów pogrzebowych przez pracowników szpitala o śmierci pacjenta i podawanie danych bliskich jest nielegalne.

 

Gdy bliski zmarł w hospicjum, należy powiadomić hospicjum o wyborze zakładu pogrzebowego, odebrać kartę statystyczną zgonu od lekarza prowadzącego, przyjechać do nas w celu załatwienia wszystkich czynności związanych z organizacją pogrzebu.

 

Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa, wezwany do zmarłego lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu i zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej. W takiej sytuacji musimy się liczyć z tym, że sprawę odebrania zwłok będziemy musieli skonsultować z policją lub prokuraturą. Kartę zgonu wystawi wówczas lekarz, który na zlecenie policji lub sądu, dokonał oględzin lub sekcji zwłok. Po wszystkim przyjechać do nas w celu załatwienia wszystkich czynności związanych z organizacją pogrzebu.