Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, iż została oddana do użytku kwatera grobów urnowych, która znajduje się na nowym cmentarzu przy ul. Spokojnej 49.


Do dyspozycji udostępnionych zostało 120 grobów urnowych ziemnych - grób urnowy ziemny przewidziany jest do pochowania jednej urny bezpośrednio w ziemi

murowana1

murowana2

 

murowana3

murowana4

oraz 64 groby murowane - grób urnowy murowany przewidziany jest do pochowania maksymalnie czterech urn w komorze urnowej znajdującej się pod kamiennym nagrobkiem.

ziemna0

ziemna2

ziemna3

ziemna4

Całość inwestycji obejmować ma 688 grobów urnowych ziemnych i 368 grobów urnowych murowanych.